Ger Vos, dirigent

Vanaf Juni 2003 wordt de Christelijke Oratorium Vereniging Valerius geleid door Ger Vos.

Ger Vos is koor- en orkestdirigent en ook pedagoog op beide gebieden. Hij is een nestor in de Nederlandse koorwereld en volgde o.a. directie- en interpretatiecursussen bij grootheden als Felix de Nobel en Eric Ericson.
Hij weet goed wat hij met de muziek wil. Zijn adagium is ‘Muziek is het overbrengen van emoties’ waar hij bij ieder concert weer in slaagt.
Hij biedt voortdurend uitdaging aan gevorderde zangers. Iedere week bereidt hij een nieuwe inzingoefening voor, passend bij de muziek van die avond. Zijn ‘Opus 1’, de inzingoefening ‘Dabadabada’ wordt in het hele land gebruikt en is gezongen bij het 70-jarig jubileum van het Nederlands Kamerkoor in het Muziekgebouw aan het IJ.

Onder zijn leiding werkt het koor aan het voortdurend verbeteren van kwaliteit d.m.v. meer-jaarlijkse stemtesten; veel leden hebben zangles. Ger is in het bezit van ‘sprezzatura’: het vermogen om moeilijke dingen als makkelijk aan te bieden; geconcentreerd; met het nodige geduld en daarbij gelukkig ook humor.
Jonge solisten biedt hij graag de kans, ervaring op te doen. Ze blijven ook graag voor hem zingen wanneer ze carrière gemaakt hebben. Ook zangers die verbonden zijn aan de internationale opera werken graag met hem samen. Zij noemen hem een ‘gunnende’ dirigent.
Naast dit dirigentschap bij Valerius te Barneveld is Ger Vos vaste dirigent van Vocaal Ensemble Vivavoce te Wageningen, Concertkoor Haarlem en Koninklijk Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior te Amsterdam. Dertig jaar lang leidde hij het studentenkoor van de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging.

Ger Vos werkte met vaste orkesten als het (voormalig)Brabants Orkest, het Dordts Kamer Orkest, het Randstedelijk Begeleidings Orkest, het Gelders Orkest, het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest (voorheen Holland Symfonia, nu Het Balletorkest) en het Limburgs Symphonie Orkest. Ook was hij enkele jaren verbonden aan het Kerkraads Symphonie Orkest als vaste dirigent.
Als docent directie was hij lang verbonden aan Kunstfactor en 25 jaar aan de Kurt Thomas cursus. Verder leidde hij vele scratch-uitvoeringen en workshops, zoals bij het Brabants Korenfestival te Eindhoven en de Scratchdagen te Leiden. Hij gaf gastdirecties, onder andere bij het (voormalig) Limburgs Symphonie Orkest, dirigeerde hij kleinschalige operaproducties en nam hij zitting in de jury bij diverse koorevenementen. Even talrijk zijn, naast vele grote oratoriumuitvoeringen, de a capella-werken die hij met diverse vocale ensembles uitvoerde.
Geboren te Kerkrade, studeerde Ger vanaf 1971 aan het Maastrichts Conservatorium Harmonie-, Fanfare- en Koordirectie en behaalde hiervoor de bijbehorende Praktijkdiploma’s. Aan hetzelfde conservatorium sloot hij in 1986 zijn studie Orkestdirectie (bij Lucas Vis en Anton Kersjes) af met het diploma Uitvoerend Musicus (UM) Orkestdirectie (het tegenwoordige Master). Aan het Rotterdams Conservatorium, behaalde hij in1980 bij Jan Eelkema het diploma UM (Master) Koordirectie. Zijn rijke staat van dienst is te lezen op www.gervos.eu

 

Peter Jan de Fijter, pianist

PJ2

Peter Jan studeerde orgel bij Reitze Smits aan het conservatorium van Utrecht. In 2009 ronde hij zijn conservatoriumopleiding af. Ook studeerde Peter Jan kerkmuziek aan hetzelfde conservatorium. Peter Jan is als cantor-organist actief in de Verlosserkerk te Bussum.

Sinds 2013 is hij verbonden aan Valerius als repetitor.

error: De inhoud van deze site is beschermd.