Op woensdag 28 november en woensdag 12 december houdt Valerius een openbare repetitie.
We beginnen dan met de voorbereidingen voor het passie-concert in het voorjaar van 2019.
Belangstellenden kunnen de sfeer proeven tijden onze repetities.