Op DV 18 november 2017 voert COV. Valerius onder leiding van Ger Vos,
Ein Deutsches Requiem van Joh.Brahms uit.

Gekozen is voor de uitvoering met kleine orkestzetting. Het concert vindt plaats in de Bethelkerk te Barneveld.

Dit concert is een prachtige gelegenheid voor een projectlidmaatschap. Van af woensdag
26 april kun je met ons meezingen. Je wordt lid voor één concertuitvoering. Na afloop nemen we als goede vrienden afscheid van elkaar. Natuurlijk kun je ook aansluitend koorlid worden. Projectzangers van alle stempartijen zijn welkom.

Wat verwachten we van een projectzanger?
• Een enthousiaste inzet
• Je bent aanwezig op 70% van de repetities en tijdens de koordag en generale repetitie
• Om aan de 70% te kunnen voldoen, is woensdag 31 mei de laatste gelegenheid om je aan te melden als projectlid
• Je studeert de muziek ook thuis.

Wat mag je van ons verwachten?
• Kennismaking met onze dirigent, die vooraf even je stem wil horen en adviezen kan geven voor een eventuele deelname
• Een gezellig en gemêleerd koor, waar tijd is voor geconcentreerd studeren en ontspannen met elkaar bezig zijn
• Een koor waar je je als projectzanger welkom mag weten!

De koorrepetities vinden wekelijks plaats op de woensdagavond. We repeteren van 19.45-22.00 in de kerkzaal van de Immanuel Kerk aan de Achterdorpstraat te Barneveld.

Bijdrage:
Een regulier koorlid betaalt maandelijks contributie. Van een projectlid vragen we ook een bijdrage.
De hieronder genoemde bijdragen zijn voor: repetities, koordag, generale repetitie en de uitvoering van het concert.
• De bijdrage van projectleden voor dit concert is € 150, -. Het bedrag wordt per incasso (eventueel in 3 termijnen) voldaan
• Voor projectleden met een leeftijd t/m 21 jaar, vragen we een bijdrage van € 50, -.

Aanmelden kan bij onze secretaris, Josien Ploeg (0342-420146) of onze voorzitter, Frits Appelman (0342-414237). Natuurlijk kun je ook vrijblijvend de open koorrepetitie dd. 26 april 2017 bezoeken.
Meer informatie over het koor kun je vinden op valeriusbarneveld.nl