BARNEVELD – Een geweldig begeleidend Nederlands Begeleidingsorkest, mooi op elkaar
afgestemde solo-stemmen en een overtuigend zingend Valerius maakten afgelopen
zaterdagavond dat de uitvoering van het Weinachtsoratorium van Bach de kroon werd op het
70-jarig jubileum.
Hoewel Bach zelf het werk een oratorium noemt is het dat niet echt. Het zijn zes cantates die
Bach in 1734 schreef voor de zes feestdagen rond de kersttijd. Dirigent Ger Vos koos ervoor om
vijf delen uit te voeren. Een grote uitdaging voor het koor alleen al vanwege de complexe
meerstemmigheid.
Valerius opende het concert bescheiden met het ‘Tönet ihr Pauken’. Mooi gezongen maar er
had iets meer vuurwerk in mogen doorklinken. Tenor Falco van Loon (evangelist) bleek een
echte verrassing. Hij heeft een mooi stemgeluid en goede voordracht en articulatie. De aria ‘Ich
will nur dir zu Ehren’, een aria met een ingewikkelde structuur, werd indrukwekkend door hem
gezongen. In het aansluitende koraal ‘Jesus richte mein Beginnen’ viel de mooie
uitgebalanceerde en transparante koorklank op. Alt (mezzosopraan) Sara Klein Horsman
vertolkte ‘Bereite dich Zion’ op een prachtige manier. Tekst, voordracht en muziek waren in
volledige harmonie en haar zangtalent kwam volledig tot haar recht. Aansluitend hierop zong het
koor ‘Wie soll ich dich empfangen’. Hier liet Valerius horen hoe mooi een relatief eenvoudig
koraal kan klinken. De kracht van het koor zat hier in de eenvoud!
Meeslepend en fijn om naar te luisteren klonk de opening van het tweede deel (Symfonie orkest)
Mooi was het om te zien hoe dirigent en orkest elkaar volledig konden vinden. Hoewel mooi
gezongen kwam het overbekende koraal ‘Brich an o schönes Morgenlicht’ wat gehaast over.
Heel fraai werd het openingskoor van deel 3, ‘Herrscher des Himmels’ door het koor vertolkt.
Hoewel hier en daar net wat te gretig kwamen vooral de tenoren hier goed tot hun recht.
Valerius kwam overigens de hele uitvoering overtuigend over. Sopranen leverden goed werk in
het koraal ‘Er ist auf Erden kommen arm’. Het koor zong zelfverzekerd en met flair zonder
nonchalant te worden.
Overtuigend en met vakmanschap leidde Ger Vos dit indrukwekkende werk van Bach met haar
polyfone lijnen tot een aantrekkelijk niveau. De begeleiding met haar vele solistische momenten
was zeer aantrekkelijk om naar te luisteren. Veel waardering verdient de prachtige
ondersteunende rol (orgel continuo) van Gonny van der Maten. Sopraan Charlotte Wajnberg
ontroerde met haar aria ‘Flöst, mein Heiland’. Hierbij vielen de schitterende muzikale begeleiding
en de verdienstelijk gezongen ‘Echo ‘van koorlid Elisabeth van den Brink op. Ook het duet ‘Herr
dein Mitleid’ dat Wajnberg samen met bas Bert van de Wetering uitvoerde werd professioneel
gezongen. Van de Wetering imponeerde bij het zingen van de aria ‘Grosser Herr und starker
König’. Hij wist op treffende wijze over Gods grootheid te zingen. Boeiend om naar te luisteren.
Na afloop van het concert bleek het talrijke publiek het concert zeer te waarderen met een
langdurig applaus. Gesteld mag worden dat Valerius met de uitvoering van het
Weinachtsoratorium haar jubileumjaar met glans heeft afgesloten.

Dick van de Heg

Barneveld, 19 december 2015