Op deze pagina vind u een overzicht van alle dirigenten die Valerius in de loop der jaren gehad heeft. Dit artikel is overgenomen uit het ledenblad “Intermezzo”

 

Maarten van Leer (1996 tot 2003)
vanLeerMaarten studeerde orkestdirectie o.a. bij David Porcelijn. Hij speelde fluit, net als zijn vader Ed en zijn broer Thijs. Bovendien beschikte hij over een geschoolde zangstem.

Bij een uitvoering van de Paulus in 2000 zong hij de altpartij, dat spaarde namelijk een solist uit en scheelde fors in de kosten…

Het koor bestond bij het aantreden van Maarten uit 110 leden. Tijdens zijn afscheidsconcert zong Valerius voor het eerst echt 20e- eeuwse muziek, namelijk de Pseaumes des Genèves van Frank Martin.


Ger Vos (2003 – 2019)
GerVos3Met zijn spraak verraadt Ger dat hij in Zuid-Limburg geboren is. Na een technische studie, gooide hij het roer om en ging naar de conservatoria van Maastricht en Rotterdam voor orkest- en koordirectie. Ook in de biografie van Ger komen we David Porcelijn tegen als docent orkestdirectie. Ger is een bevlogen dirigent, ook een vakman.

Via recensies in de Barneveldse Kranten worden we daar herhaaldelijk op gewezen:

 

  • Een mooie waardevolle avond waarin wederom bleek hoe tevreden Valerius mag zijn met een dirigent als Ger Vos. Klasse!
  • Ger Vos kan met tevredenheid terugzien op het prachtige resultaat van dit concert dat niet in de laatste plaats is te danken aan zijn interpretatie en leiding. Echt vakmanschap.

Stefan Pas (2019 – 2022)
In april 2019 is Stefan Pas begonnen als dirigent van Valerius. Naast koordirectie heeft Stefan Klarinet gestudeerd. Door het uitbreken van de Corona pandemie heeft Stefan geen concert met het koor kunnen geven.

 


Dick Meijer (2022 – heden)
Per 1 juni 2022 is Dick Meijer onze dirigent. Dick is geen onbekende voor ons want in het verleden heeft Dick wel eens ingevallen bij afwezigheid van de dirigent. 
Onder zijn bezielende leiding zijn we gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in december.

HEt belooft een bijzondere en boeiende uitvoering te worden omdat we begeleid gaan worden door het barkokorkest La Sorpresa.

Tilo Lehmann (1983 tot 1991)
LehmannMet de komst van Tilo Lehmann veranderde er veel in het koor. Iedereen diende een stemtest te laten afnemen. Volgens hem was er maar één reden om de repetitie te verzuimen en dat was ziekte. De solisten en orkest haalde hij regelmatig uit de DDR, waar hij zelf ook vandaan kwam. Maar het kwam wel eens voor dat zij het land niet uit mochten. Zo ging dat toen.

Tilo voerde bij zijn afscheid met Valerius de Johannes Passion uit van J.S. Bach.
Hij schrijft in het voorwoord van het programmaboekje: ‘Terugblikkend mag ik constateren dat er een fijne samenwerking is ontstaan. Het koor is verjongd, het ledenaantal toegenomen en de kwaliteit is duidelijk omhoog gegaan.’


 

Ulrike Heider (1991-1996)
Heider Ulrike werd geboren in Duitsland en studeerde orgel, kerkmuziek, koordirectie, orkestdirectie en ensemblezang-oude muziek aan de conservatoria in Arnhem, Zwolle en Tilburg. Tijdens haar dirigentschap bij Valerius studeerde ze nog orkestdirectie bij Tilo Lehmann. De Stad Nijmegen kende haar in 1992 de Aanmoedigingsprijs voor de Cultuur toe voor haar verdiensten als koordirigent.

 

 

In 1995 bespeelde Ulrike tijdens een promotie-concert van Valerius een intermezzo op het orgel in de Oude Kerk.

Ulrike was een vrouwelijke dirigent die haar mannetje stond:

  •  aan vastgeroeste koorzangers heb ik niets
  • slechte koren heb je niet, wel slechte dirigenten.

In 1996 vertrok Ulrike naar Zweden. Bij haar afscheidsconcert vertolkte Valerius de Petite Messe Solennelle van Rossini.

H.W. Carmigchelt (1960-1975)
Henk Carmigchelt heeft in zijn dirigentenperiode bij Valerius tweemaal het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach uitgevoerd, namelijk in 1960 en in 1972. In zijn dirigententijd is de naam van de Christelijk Gemengde Zangvereniging Valerius veranderd in Christelijke Oratorium Vereniging Valerius.

Gert Nagel (1975 tot 1983)
NagelGert was dirigent van de Cantorij Grote Kerk in Monnickendam. Daarnaast werd hij de eerste dirigent van het net opgerichte Christelijk Mannenkoor ‘Salvatori’ in Nunspeet.
In maart 1980 heeft Valerius onder leiding van Gert Nagel de Elias van Mendelssohn gezongen. Hij verdween als dirigent van de één op de andere dag.

 

 

 

 

W. Botter (1945-1953)
De eerste dirigent van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Valerius was Willem Botter, een ernstige en serieuze man. Meer dan 25 jaar functioneerde hij als organist/cantor van de Paasbergkerk te Arnhem. Hij was een bekende en invloedrijke organist in die tijd, naar zijn mening werd geluisterd. Zo keurde hij een orgel van de Nederlandse Hervormde Gemeente In Westervoort af en adviseerde de kerkvoogdij om het te koop te zetten.
Aldus geschiedde.
Willem Botter is ook korte tijd dirigent geweest van C.O.V. Arnhem.

Joh. van Dommele (1953-1960)
VanDommelenAls negenjarige is Johan van Dommele reeds actief als begeleider in erediensten. Hij vervangt zijn vader wanneer deze ziek is. Dat Johan niet bang is uitgevallen moge duidelijk zijn als men bedenkt dat de kerk in Klundert (N.B) op dat moment aan ruim duizend mensen een zitplaats biedt en de kerk alle zondagen geheel is bezet. Door de watersnood gedwongen accepteert hij in 1953 een benoeming als organist te Bennekom van waaruit de werkzaamheden zich ook uitstrekken naar Arnhem. Zo wordt hij in 1954 pianodocent aan de muziekschool van Arnhem. Vanaf 1959 is Johan van Dommele organist van de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. Daarnaast is hij hoofdvakdocent orgel en docent voor de theoretische vakken aan het conservatorium aldaar.

Het is aardig om te weten dat Fokko Bennen, de hoofdorganist van de Gereformeerde Bethelkerk alhier, zijn opleiding heeft afgerond bij Johan van Dommele. Johan van Dommele heeft bij Valerius in 1956 en bij zijn afscheidsconcert in 1960 Die Schöpfung uitgevoerd.

De heer Bakker (1960)
De heer Bakker uit Ede is slechts enkele maanden dirigent van Valerius geweest. Het aantal leden van Valerius bereikte een historisch dieptepunt: slechts 52 leden!