Valerius en haar voorzitters
Op deze pagina vind u een overzicht van alle voorzitters die Valerius in de loop der jaren gehad heeft. Dit artikel is overgenomen uit het ledenblad “Intermezzo” (juni 2015)
1945 - 1989
G. van Raay 1945-1955
VanRaayIn het najaar van 1945 plaatste een kleine groep zangfanaten een oproep in de Barneveldse Krant om zich als zanglustige aan te melden. Meer dan 200 geïnteresseerden gaven daaraan gehoor. Begrijpelijk: de oorlog was voorbij men kon weer vrijuit zingen. De eerste repetitie startte met 180 leden.

De heer Van Raay was het eerste hoofd der Uloschool in Barneveld. Een gerespecteerd man die de touwtjes strak in handen had en zelf veel werk verzette. Op de eerste verjaardag van de Koningin na de bevrijding koppelde hij al zijn functies aan elkaar voor een uitbundig Oranjefeest. Het werd een heuse optocht waarbij Vaderlandse liederen werden gezongen. Hij was namelijk naast Valerius ook voorzitter van de Oranjevereniging.


B. de Boer 1955-1985
deBoerBerend de Boer was eigenaar van een verzekeringsbedrijf. Daarnaast bekleedde hij meerdere functies, o.a. voorzitter van de vereniging ‘Oud-Barneveld’. Voor zijn vele verdiensten ontving hij in 1981 de erepenning van de Gemeente Barneveld. B. de Boer heeft heel wat meegemaakt met dirigenten van Valerius:

 

  • de derde dirigent was regelmatig absent, waardoor het aantal leden heel snel drastisch terugliep
  • de vijfde dirigent, Gert Nagel, bleef van de een op de andere dag weg.

Voorzitter De Boer kwam toen de week erop met Tilo Lehmann aan. Als je al bijna 30 jaar voorzitter bent, kun je je wel wat veroorloven! Slechts enkele maanden na zijn afscheid als voorzitter overleed hij in juni 1985 op 78 jarige leeftijd.


A.M. Dorland-Plessius 1985-1989

DorlandAnnie Dorland heeft aarzelend gehoor gegeven aan de vraag om voorzitter te worden. Het valt ook niet mee om iemand op te volgen die 30 jaar die functie bekleedde. Ze sprak met enthousiasme over haar koor: “Het lidmaatschap van Valerius heeft meer te bieden dan het zingen van pittige klassieke werken. Je bent een tijd intensief met elkaar bezig, je werkt samen, je bouwt iets op,  je zet samen iets neer en dat geeft toch een bepaalde onderlinge band. Ik zou het voor geen goud willen missen.”

En de koorleden hoorden regelmatig een oproep om trouw te komen:
“Bezoek a.u.b. alle repetities. Blijf niet voor van alles thuis. En met onze dirigent Tilo Lehmann kunnen en willen we toch geen half werk doen?”

1989 - heden

Joost Moll 1989-2006
MollJoost, in het dagelijkse leven conrector Mavo van het Johannes Fontanus College, nam de voorzittershamer van Annie over. De vereniging groeide en in 1993 noteerde men zelfs het 100ste lid. Joost heeft als voorzitter drie dirigenten benoemd: Ulrike Heider, Maarten van Leer en Ger Vos. Ulrike roemde het bestuur omdat ze het aandurfde om een vrouwelijke dirigent te benoemen

Dankzij de vele contacten kreeg Joost via sponsoring veel geld voor de vereniging binnen. Mede daardoor kon in 2002 een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: C.O.V Valerius voerde voor het eerst in haar bestaan de Mattheüs Passion van J.S. Bach uit.

Dat Joost ook economie heeft gegeven was heel plezierig voor Valerius. Via een vernuftig spaarsysteem binnen de contributie merkten de leden nauwelijks iets van het kapitaal dat opgebouwd werd om elke 5 jaar een ‘gratis’ feest te organiseren.

Joost, was een voorzitter met stijl. Ook met stijl bracht hij toen hij later koormeester werd, de dirigent en solisten naar hun plaats bij een concert.


Gerrit Takken 2006-2012
TakkenDat Joost lid werd van Valerius hebben we aan zijn vrouw Alie te danken, zij heeft jaren in het bestuur gezeten.  Dit geldt ook voor Gerrit, zij het op een andere manier. Gerrits vrouw Wilma woonde een uitvoering van ‘Messiah’ bij en maakte Gerrit op de zangkwaliteit van ons koor attent. Hij bezocht meteen de open repetitie-avond en bleef.

Gerrit werkt bij een farmaceutisch bedrijf in Weesp, waarvan een vestiging in Veenendaal staat. Hij geeft leiding aan een laboratorium-eenheid met zijn eigen medewerkers. Na negen jaar koorlidmaatschap kwam het voorzitterschap om de hoek kijken. Tijdens de (bestuurs)vergaderingen liet hij de voorzittershamer liever liggen.

 


 

Frits Appelman 2012-2021
AppelmanFrits was docent Voortgezet Onderwijs in Amersfoort en geniet nu van zijn pensioen. Frits heeft steeds zijn praatje klaar. Helaas komt dat niet altijd goed over, want de microfoon is een geweldig hulpmiddel om koorleden duidelijk te informeren, maar niet voor Frits…

Frits houdt van improviseren en dat komt ons goed van pas. Want als de dirigent wat later komt, hetgeen gelukkig hoogst zelden gebeurt, neemt Frits zijn kans waar. Hij zingt en zwaait dan als een volleerde dirigent.

Ook van zijn capaciteiten als dichter maken we graag gebruik, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse Sinterklaasgedicht voor de dirigent:

‘Sehet, mit welch eine Liebe raakt hij bij ons menige snaar,
notre unique esperance op zijn zeventigste jaar.’


Kees de Fijter vanaf 2021
Kees is lid sinds 2009 en maakt sinds 2019 deel uit van het bestuur van C.O.V., in eerste instantie als vice-voorzitter en interim-penningmeester. Sinds 2021 is hij onze nieuwe voorzitter.
Kees werkt sinds 1986 bij een groot internationaal software bedrijf.