Historie

Een vleugje historie

Op 7 december 1945 werd, na een oproep in de plaatselijke krant, het Christelijk gemengd koor Barneveld opgericht.
Dit koor kreeg de naam ‘Valerius’.
De naam Valerius verwijst naar Adriaen Valerius.
Adriaen Valerius werd rond het jaar 1575 geboren in Middelburg. De exacte geboortedatum is niet bekend. Hij kwam uit een Frans-Bourgondische familie met de oorspronkelijke naam Valéry.
In 1587 verhuisde hij naar Veere en aldaar vervulde hij diverse maatschappelijke functies zoals: notaris, belastinggaarder, rentmeester van de stad en opzichter van de Veerse vestingwerken.
Adriaen Valerius schreef naast vele gedichten ook de bekende ‘Gedenck-clanck’.
De Gedenck-clanck is een (lied)boek, waarin de vrijheidsstrijd tegen de Spaanse overheersing beschreven wordt. Geen andere schrijver heeft ooit op een dergelijke manier geestelijke liederen verwerkt in een geschiedenisboek. Een van de bekendste liederen is: ‘Wilt heden nu treden voor God den Heere’. Natuurlijk mag ook het bekende:’Merck toch hoe sterck’ niet verzuimd genoemd te worden. Valerius had een uitstekend oor en oog voor de combinatie van tekst en melodie. Valerius oveleed in 1625.

Dat in 1945 bij de oprichting van het gemengde koor voor de naam Valerius werd gekozen kan verwijzen naar de herwonnen vrijheid na vijf jaar Duitse bezetting.
In 1971 werd Valerius een Oratoriumvereniging: De C.O.V. Valerius. Het toenmalige bestuur besloot om drie Oratoriumwerken per twee jaar uit te voeren en dat is tot op heden zo gebleven.
Het woord Oratorium betekent letterlijk: gebedszaal van een kerk of klooster. Het Oratorium ontwikkelde zich in de 16e eeuw als tegenhanger van de Opera. Een Oratorium is een compositie, die vertelt over een Bijbels of anderszins religieus, dan wel ernstig wereldlijk thema.
Aan een Oratorium werken mee: solisten, koor en een orkest.

C.O.V. Valerius voert haar concerten uit in de Gereformeerde Bethelkerk te Barneveld.