Repetities

Valerius repeteert wekelijks op woensdagavond, met uitzondering van de kerst- en zomervakantie en de bid- en dankdagen. Het bestuur verwacht van haar leden dat zij, anders dan om dringende redenen, de repetities trouw bijwonen.

Valerius repeteert van 19.45 uur tot 21.45 uur in de EmmaĆ¼skerk, Gr. van Prinstererlaan 2 in Barneveld.
De repetities staan onder leiding van Dick Meijer en worden begeleid door pianist Peter Jan de Fijter.
Ook maakt professionele koorvorming regelmatig deel uit van de repetities.
Bovendien wordt aan koorleden van tijd tot tijd de gelegenheid geboden om, voorafgaand aan de repetities, zanglessen te volgen.

Koordag
Een onderdeel van de voorbereiding voor een concert is de koordag. Deze vindt op een zaterdag plaats, enkele weken voor de uitvoering. Het is een noodzakelijke en zinvolle voorbereiding op het concert.

Generale repetitie
De avond voor het concert repeteren solisten, koor en orkest samen om tot een mooie muzikale eenheid te komen. Een voor alle deelnemers onmisbare ‘vuurproef’!