Door de Corona crisis repeteren we als Valerius niet. We beraden ons op de toekomst. De belangrijkste vraag is: “Wanneer is het weer verantwoord om samen te gaan zingen”.

Wij volgen nauwlettend de richtlijnen van de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangers Bond) waar we bij aangesloten zijn. We hebben in ieder geval besloten dat we pas weer gaan repeteren als het ook echt verantwoord is.